Szpital uniwersytecki w Rzeszowie. Ministrowie edukacji i zdrowia podpisali deklarację (VIDEO, ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Deklaracja dotycząca wspólnych działań na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego podpisana. Starania Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Województwa Podkarpackiego mające na celu budowę placówki będą wspierać ministrowie edukacji i nauki oraz zdrowia. Taką deklarację podpisano w piątek, w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

DSC_0003

Swoje podpisy pod deklaracją złożyli: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Budowa szpitala uniwersyteckiego ma być jednym z priorytetów regionu zawartym w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” przyjętej we wrześniu 2020 roku.

Inicjatywa zakłada powstanie szpitala uniwersyteckiego na bazie istniejącego już szpitala wojewódzkiego, z uwzględnieniem jego rozbudowy o nowoczesny kampus medyczny na terenie gminy Świlcza.

Inicjatywa ta potrzebuje jednak odpowiedniego wsparcia i finansowania, dlatego stosowny projekt został zgłoszony przez Województwo Podkarpackie do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalnego źródła środków na inwestycje.

Podpisana w Rzeszowie precyzuje role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego. 

Deklaracja zawiera:

W zakresie intencji stron:

 • dążenie stron do utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oraz jego restrukturyzacji i rozbudowy w planowanym kampusie uniwersyteckim na terenie Gminy Świlcza oraz aktywny udział i współpracę w tym zakresie

W zakresie określenia roli Szpitala Uniwersyteckiego:

 • postanowienie, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Województwa Podkarpackiego oraz potencjał kadrowy Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem bazy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a dalszy rozwój Szpitala Uniwersyteckiego będzie stanowił uzupełnienie aktualnej bazy szpitalnej w regionie,
 • wsparcie ze strony zarówno Województwa, jak i Uniwersytetu rozwoju przejmowanego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności jako ośrodka onkologicznego,
 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki kształcenia studentów kierunków medycznych na najwyższym poziomie w zakresie profili kształcenia oraz formy studiów przy zagwarantowaniu najwyższych kompetencji kadr medycznych,
 • współdziałanie kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie, co przełoży się na zmniejszenie migracji pacjentów do innych województw, w tym w szczególności pacjentów onkologicznych,
 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki rozwoju nowoczesnych technik i technologii medycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, co pozwoli na skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów,
 • wsparcie przez Województwo Podkarpackie rozwoju badań naukowych i medycznych prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki.

Po stronie Województwa Podkarpackiego:

 • podtrzymanie woli wyrażonej w Uchwale Nr XLVI/766/17  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i utworzenia na jego bazie Szpitala Uniwersyteckiego,
 • dalsze utrzymanie poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 r.
 • pomoc w dokończeniu wszystkich rozpoczętych do tej pory inwestycji we wszystkich lokalizacjach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina,
 • zgodę na dalsze wykorzystywanie pozostałej bazy podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego na cele dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego.

w zakresie formalno-prawnym:

 • możliwość przeprowadzenia przez Uniwersytet Rzeszowski własnego pełnego audytu prawnego i finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przed przejęciem, z którego wynikami strony zapoznają się i będą one podstawą do dalszych ustaleń szczególnie w zakresie zobowiązań wymagalnych jednostki,
 • powołanie Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie do 31 grudnia 2021 r. ostatecznej koncepcji oraz procesu przejęcia, optymalnej reorganizacji oraz dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jako Szpitala Uniwersyteckiego; skład Zespołu roboczego obejmowałby przedstawicieli Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego ściśle współpracujących z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • uzależnienie formy przekazania szpitala Uniwersytetowi Rzeszowskiemu od wyników analiz prawnych przeprowadzonych przez strony i ostatecznie jej wypracowanie przez Zespół roboczy,
 • zapewnienie, że wszelkie kluczowe decyzje podejmowane do momentu przejęcia przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w zakresie inwestycji i zmian struktury będą przedstawiane do informacji Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Źródło: mat. nadesłane

Foto: Justyna Żuczek


14-05-2021

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.